جستجوی این وبلاگ

چهارشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۹۶

ایاد علاوی در مورد دستهای پشت پردە برای ایجاد اغتشاش در اقلیم کردستان هشدار داد

ایاد علاوی، معاون رئیس جمهور عراق
وبسایت "الغدی" از قول "ایاد علاوی" معاون رئیس جمهورعراق، خبرداد کە دستهای پشت پردە در صدد برهم زدن ثبات و امنیت اقلیم کردستان هستند.
علاوی در بیانیەای کە بە این مناسبت منتشر کردە، گفتە است:" چون دستهای پشت پردە کە مخالف ثبات و امنیت اقلیم کردستان هستند، می‌خواهند از این موقعیت سوء استفادە کنند، از مردم کردستان می‌خواهم کە با هوشیاری بیشتر از فتنە دوری نمایند."
علاوی همچنین خواستار اقدام فوری برای آغاز گفتوهای میان بغداد و اربیل شد.
همزمان با هشدار ایاد علاوی، مردم کردستان در تعدادی از شهرها و مناطق تحت نفوذ اتحایە میهنی کردستان و حزب تغییر (گوران)، بە تظاهرات پرداختند.
تعدادی از تظاهر کنندگان کە سروصورت خود را بستە بودند، بە ادارت دولتی و دفاتر احزب کردستان حملە کردند.


/ا.م