جستجوی این وبلاگ

یکشنبه، آذر ۱۹، ۱۳۹۶

فعال حقوق بشری: حشد شعبی بە کشتن ٥٢ زن و کودک متهم است

یکی از اعضای کمیساریای حقوق بشر در عراق اعلام کرد کە میلیشیاهای حشد شعبی در استان نینوا بە کشتار ٥٢ زن و کودک متهم شدەاند.
وحدە جمیلی، با انتشار بیانیەای اعلام کردە است کە میلیشیاهای حشد شعبی در استان نینوا بە کشتار ٥٢ زن و کودک متهم بودە و نسبت بە آن مسئول می باشند.
این فعال حقوق بشری در ادامە نوشتە است کە این جنایات در شهرک (قیروان) استان نینوا روی دادە است کە میلیشیاهای حشد شعبی در آنجا مستقر بودەاند.
میلیشیاهای حشد شعبی پس از اشغال استان کرکوک نیز علاوە بر منفجر کردن صدها منزل شهروندان کورد، نزدیک بە ١٠٠ شهروند کورد را شهید کردەاند کە ١٠ نفر از آنها نیروهای پیشمرگە بودەاند.