جستجوی این وبلاگ

پنجشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۶

پاسخ خودمدیریتی دمکراتیك و نیروهای سوریه دمکراتیك به بشار اسد

خودمدیریتی دمکراتیك روژاوا پاسخ بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را داده است که نیروهای دمکراتیك شمال سوریه را خائن نامیده بود. فرماندهی نیروهای سوریه دمکراتیك نیز صفت خائن را برازندەی رژیم سوریه عنوان کرده است.
شورای هماهنگی خودمدیریتی دمکراتیک روژاوای کردستان در بیانیە‌ای کتبی نوشته است همزمان با تلاش‌ها برای پیدا کردن یک راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه، بشار اسد نیروهای سوریه دمکراتیك و خلق‌های شمال سوریه را به خیانت متهم کرده است.

اظهارات بشار اسد در این بیانیه به عنوان اعلام جنگ عنوان شده است. خودمدیریتی دمکراتیک روژاوای کردستان می‌گوید رژیم بعث که گروه‌های تبهکار را به منطقه آورد و کشور را ویران کرد، حق ندارد نیروهای دمکراتیكی که علیه تروریسم مبارزه کردەاند را به خیانت متهم کند. این رژیم سوریه بود که مناطق گستردەای را به همراه تجهیزات نظامی به داعش واگذار کرد.

خودمدیریتی دمکراتیك روژاوا اظهارات بشار اسد را در چارچوب ادبیات ترکیه و کشورهای دیگر توصیف کرده و می‌گوید نیروهای سوریه دمکراتیك مناطقی که ارتش سوریه به داعش محول کرد، از جمله رقا و دیرالزور را با مقاومتی که جهان شاهد آن بود آزاد کردند.

این بیانیه تأکید کرده در برابر حملات احتمالی به مناطق آزاد شده، دفاعی متحدانه صورت خواهد گرفت.

درهمین رابطه فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک نیز در بیانیەای اعلام کرد لقب خائن برازندەی رژیم سوریه است.

فرماندهی نیروهای سوریه دمکراتیک می‌گوید از آنجا که خلق‌های سوریه در برابر حاکمیت مستبد سوریه قیام کردەاند، اظهارات بشار اسد جای تعجب ندارد.

در این بیانیه نوشته شده که بشار اسد و تبهکارانش که با ایجاد گروههای مسلح به مردم و خاک سوریه لطمه زدند و ضـن باز کردن درهای کشور بر گروههای تروریستی خارجی، تروریست‌های محبوس را آزاد کردند تا خون مردم را بمکند.

فرماندهی نیروهای سوریه دمکراتیك در پایان دست نشان کرد رژیمی که به اختلافات مذهبی دامن زده است خود مرتکب خیانت شده و اظهارات اسد به هیچ وجه قابل قبول نیستند.