جستجوی این وبلاگ

پنجشنبه، دی ۲۱، ۱۳۹۶

روزنامه تایمز لندن؛ کردهای سوریه خود را برای نبرد بعدی آماده می کنند

فرماندهان نیروهای کرد سوریه به روزنامه تایمز لندن گفته اند حاضر نیستند مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک متشکل از نیروهای کرد-عرب را به هیچ نیرویی در سوریه واکذار کنند..
عبدالقادر افدیلی معاون فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک که به نوشته روزنامه تایمز بالغ بر 50000 نیرواست، به این روزنامه گفته است نیروهای سوریه دموکراتیک در حال آماده سازی ارتشی برای مقابله به هر نیرویی هستند که قصد داشته باشد مناطق تحت کنترل آنها را تصرف کند.
وی افزود: ترکیه و دولت سوریه یا دیگران خرسند خواهند شد آنچه را که ما کنترل می کنیم از دست بدهیم اما ما به دنبال تثبیت وضعیت منطقه هستیم نه ایجاد یک جنگ دیگر. اما ما باید برای هر حادثه دیگری آماده باشیم. ما آمادگی محافظت از تمام دستاوردهای خود و مناطقی را داریم که آزاد کرده ایم.
فرماندهان کرد نیروهای سوریه دموکراتیک به این روزنامه گفته اند ادامه حمایت نظامی آمریکا از آنها در این مناطق در جلوگیری از بروز یک جنگ دیگر نقش مهمی خواهد داشت.
فرماندهان کرد گفته اند ما مانند کردهای عراق خواستار کشور مستقل نیستم بلکه به دنبال ایجاد منطقه خودمختار و خودگردان در داخل کشور سوریه هستیم.
مایکل نایتس پژوهش گر انستیتو خاورمیانه به این روزنامه گفته است کردهای سوریه خواستار خودمختاری هستند و می خواهند با تعامل با دولت مرکزی آن را به دست بیاورند که در صورت عدم تحقق این امر، وقوع یک جنگ دیگر محتمل است. این جنگ خطرناک خواهد بود زیرا هر دو دوستان قدرتمندی دارند و به سلاح های سنگین مجهز هستند