جستجوی این وبلاگ

یکشنبه، دی ۱۷، ۱۳۹۶

هویت ٤١ شهروند بازداشت شده در اعتراضات مردمی در کردستان مشخص گردید

هویت ٤١ شهروند بازداشت شده در اعتراضات مردمی در شهرهای ارومیه، سنندج، کرمانشاه و ایلام توسط نیروهای اطلاعاتی برای آژانس کُردپا مشخص شد.
تا لحظه انتشار این خبر، از سرنوشت شهروندان بازداشت شده در کردستان اطلاعی در دسترس نمی‌باشد و با توجه به فضای بسته رسانه‌ای حاکم بر کردستان انتظار می‌رود آمار واقعی بیش از آمار انتشار یافته از سوی نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های آزاد باشد.

هویت ٤١ شهروند بازداشت شده در کردستان به ترتیب ذیل می‌باشد: 

۱ – نبی تردست – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
۲ – توران مهربان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دی‌ماه – محل بازداشت: ارومیه 
۳ – محرم صابری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دی‌ماه – محل بازداشت: سنندج 
۴ – لقمان ویسی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
۵ – امید جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
٦– وحید مظهری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: کرمانشاه 
٧– فرامرز امیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
٨ – یاسر حبیبی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
٩ – شمس الدین کاکه ای – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
١٠ – حمزه رهنما – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
١١ – آزاد تقی زاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
١٢ – غلام علی مصور – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
١٣– ایرج حمیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: ارومیه 
١٤ – یزدان فرج زاده – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
۶۴ – سارا جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
١٥ – سلیمان عبدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
١٦ – سامان ارغوانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
١٧ – مظفر رحمانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
١٨ – محمد معصومی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
١٩ – لقمان کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢٠ – هادی کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢١ – جواد کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢٢ – فرهاد کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢٣ – سلمان عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢۴ – محمود چمن گل – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢۵ – روح الله ارغند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢٦ – لاله آقایی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢٧ – عباس ارغند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢۸ – حافظ عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢٩ – جبرئیل زارعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٣۰ – علی زارعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٣۱ – محمود معصومی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٣٢ – جواد خیبر – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
٣٣ – علی حقی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
٣٤ – ارژنگ زرگوش – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: کرمانشاه 
٣٥ – امید اجلال – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ارومیه 
٣٦ – ولی امیری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
٣٧ – جمشید خوش آواز – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: سنندج 
٣٨ – قادر دالان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: ارومیه 
٤٠ – عبدالجبار خالدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
٤١– شهلا وحدت‌پور – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: ارومیه