یکشنبه، دی ۱۷، ۱۳۹۶

هویت ٤١ شهروند بازداشت شده در اعتراضات مردمی در کردستان مشخص گردید

هویت ٤١ شهروند بازداشت شده در اعتراضات مردمی در شهرهای ارومیه، سنندج، کرمانشاه و ایلام توسط نیروهای اطلاعاتی برای آژانس کُردپا مشخص شد.
تا لحظه انتشار این خبر، از سرنوشت شهروندان بازداشت شده در کردستان اطلاعی در دسترس نمی‌باشد و با توجه به فضای بسته رسانه‌ای حاکم بر کردستان انتظار می‌رود آمار واقعی بیش از آمار انتشار یافته از سوی نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های آزاد باشد.

هویت ٤١ شهروند بازداشت شده در کردستان به ترتیب ذیل می‌باشد: 

۱ – نبی تردست – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
۲ – توران مهربان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دی‌ماه – محل بازداشت: ارومیه 
۳ – محرم صابری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دی‌ماه – محل بازداشت: سنندج 
۴ – لقمان ویسی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
۵ – امید جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
٦– وحید مظهری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: کرمانشاه 
٧– فرامرز امیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
٨ – یاسر حبیبی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
٩ – شمس الدین کاکه ای – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
١٠ – حمزه رهنما – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
١١ – آزاد تقی زاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
١٢ – غلام علی مصور – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
١٣– ایرج حمیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: ارومیه 
١٤ – یزدان فرج زاده – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
۶۴ – سارا جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
١٥ – سلیمان عبدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
١٦ – سامان ارغوانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
١٧ – مظفر رحمانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
١٨ – محمد معصومی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
١٩ – لقمان کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢٠ – هادی کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢١ – جواد کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢٢ – فرهاد کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢٣ – سلمان عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢۴ – محمود چمن گل – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢۵ – روح الله ارغند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢٦ – لاله آقایی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢٧ – عباس ارغند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢۸ – حافظ عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٢٩ – جبرئیل زارعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٣۰ – علی زارعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٣۱ – محمود معصومی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام 
٣٢ – جواد خیبر – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
٣٣ – علی حقی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
٣٤ – ارژنگ زرگوش – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: کرمانشاه 
٣٥ – امید اجلال – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ارومیه 
٣٦ – ولی امیری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
٣٧ – جمشید خوش آواز – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: سنندج 
٣٨ – قادر دالان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: ارومیه 
٤٠ – عبدالجبار خالدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: کرمانشاه 
٤١– شهلا وحدت‌پور – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دی‌ماه – محل بازداشت: ارومیه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر