جستجوی این وبلاگ

پنجشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۶

عدم پرداخت معوقات مزدی کارکنان و کارگران شهرداری مهاباد

به گزارش کوردستان نیوز /  در تداوم بی توجهی و بی کفایتی مسئولین شهرداری و شورای شهر مهاباد، کارکنان و کارگران شهرداری این شهر، بیش از شش ماه متوالی است که، حقوق و معوقات مزدی خود را دریافت نکرده اند.
شایان ذکر است که، با توجه به مراجعه مکرر کارگران شهرداری جهت اخذ معوقات مزدی خود، تا کنون هیچ یک از مسئولین شهرداری و شورای شهر مهاباد پاسخ صریحی در این زمینه نداده و این امر، زندگی و معیشت خانواده های کارگران را با مشکل و چالشی جدی مواجه کرده است.