جستجوی این وبلاگ

پنجشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۶

عقاب های زاگروس مسئولیت کشتن یکی از اعضای سپاه پاسداران را بر عهدە گرفت

گروه عقاب های زاگروس کە در داخل مرزهای شرق کوردستان فعالیت نظامی دارند مسئولیت کشتە شدن یکی از اعضای سپاه پاسداران را در شهر بانە بر عهدە گرفتند.
براساس گزارشات منتشر ، روز سه‌شنبه هشتم اسفندماه، یک عضو بومی سپاه پاسداران به نام "علی قادری" در جاده بانه - سقز کشته شد.
"عقاب‌های زاگرس" کە گروهی نزدیک بە حزب دمکرات کوردستان ایران بودە و در داخل مرزهای شرق کوردستان فعالیت نظامی داند با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت کشتن این عضو بومی سپاه را برعهده گرفتەاند.
در بخشی از این بیانیە آمدە است کە چندین بار این عضو سپاه پاسداران را مطلع ساختەایم کە از فعالیت های خود برای حکومت ایران دست بردارد.