جستجوی این وبلاگ

پنجشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۶

پ ک ک از ساقط کردن یک پهپاد ارتش ترکیە خبر داد

شاخە نظامی حزب کارگران کوردستان ( پ ک ک) ساقط کردن یک پهپاد ارتش ترکیە را اعلام کرد.
بر طبق خبری کە آژانس خبری (فرات نیوز) نزدیک بە این حزب منتشر نمودە است، نیروهای حفاظت از خلق ( ه پ گ) شاخە نظامی حزب کارگران کوردستان در تاریخ ٢٤ فوریە یک پهپاد ارتش ترکیە را ساقط کردەاند.
بر طبق گزارش منتشر شدە این پهپاد جهت شناسایی بە کار گرفتە شدە و در منطقە چلی از توابع جولمیرگ از سوی گریلاهای (ه پ گ) هدف قرار گرفتە شدە است.