شنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۹۶

مشاور رئیس جمهور عراق: عراق همەپرسی کوردستان را رد نکردە است

مشاور رئیس جمهور عراق اعلام کرد کە حکومت عراق بە طور رسمی همەپرسی استقلال اقلیم کوردستان را رد نکردە است.
دکتر(عبداللە علیاوەای) مشاور فواد معصوم رئیس جمهور عراق بە وبسایت رسمی پارت دمکرات کوردستان اعلام کردە کە ملت کورد حق برگزاری همەپرسی و استقلال را دارن.
عبداللە علیاوەای در ادامە افزود: "تاکنون هیچ کشوری همەپرسی استقلال کوردستان را رد نکردە و گفتوگوهای مربوط بە این موضوع بە دلیل منافع بین‌المللی بودە است".
این مشاور رئیس جمهور عراق اعلام کرد حکومت عراق نیز بە شیوەی رسمی این همەپرسی را رد نکردە تنها اعلام کرد کە زمان انجام آن مناسب نیست و معتقد است کە همەپرسی استقلال کوردستان بدون مشکل برگزار خواهد شد".

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر