پنجشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۹۶

سفیر بریتانیا در عراق: بریتانیا با تعین حق سرنوشت برای ملیت‌ها موافق است

سفیر بریتانیا در عراق اعلام می‌کند کە کسورش با تعقین حق سرنوشت برای ملیت‌های جهان موافق است.
برطبق بیانیەایی کە ریاست اقلیم کوردستان منتشر و نسخەای از آن بە (باس‌نیوز) رسیدە است، امروز پنج‌شنبە ٢٥ خردادماه، مسعود بارزانی، ریاست اقلیم کوردستان از فرانک بیکر سفیر بریتانیا در عراق استقبال و مسائل سیاسی اقلیم کوردستان و جنگ علیە سازمان تروریستی داعش را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.
در این نشست، مسعود بارزانی بە سفیر بریتانیا اعلام کردە است کە ملت کورد می‌خواهد کە از راه آشتی و بدون خشونت بە حقوق خود دست یابد و روابط خوب و حسنەای را با بغداد و کشورهای منطقە داشتە باشد.
در بخشی از این بیانیە آمدە است کە، فرانک بیکر دربارە استقلال وکردستان اعلام کرد کە بریتانیا "بریتانیا با تعین حق سرنوشت برای ملیت‌‌های جاهن موافق می‌باشد. 
سفیر بریتانیا هرچند تعین حق سرنوشت را حق ملیت‌های جهان دانستە اما اعلام کردە است کە كشورش بر این باور است موقعیت زمانی برگزاری همەپرسی برای استقلال کوردستان خوب نمی‌باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر