چهارشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۹۶

اعدام یک زندانی کورد در زندان کرج

بە گزارش رسانەهای حقوق بشری شرق کوردستان، حکم اعدام یک زندانی کورد در زندان رجایی کرج بە اجرا در آمد.
سحرگاه امروز چهارشنبە ٢١ تیرماه، حکم اعدام چندین شهروند از جملە یک شهروند کورد در زندان رجایی شهر کرج بە اجرا در آمد.
سایت حقوق بشری “هەنگاو” هویت این شهروند کورد را کە اعدام شدە است “محمد همەوند” اهل استان لرستان اعلام کردە است.
این شهروند کورد بە اتهام “قتل” عمد از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اعدام محکوم شدە بود.
٥ شهروند دیگر بە همراه این شهروند کورد اعدام شدەاند.
سازمان حقوق بشر ایران هویت دو شهروند دیگر را کە امروز اعدام شدەاند “حمید اسلامی” و “محمد شیرزاد” اعلام کردەاست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر