سه‌شنبه، آبان ۰۴، ۱۳۹۵

تبهکاران داعش یک بار دیگر بە کرکوک حملە کردند

مابین نیروهای امنیتی کرد در کرکوک و تبهکاران داعش درگیری روی داد. اعلام شد کە درگیری در روستاهای ساری تپە و وطنیە در منطقە لیلان حومە کرکوک ادامە دارد.
بە گفتە شاهدان عینی تبهکاران داعش از ساعت ٢١:٣٠ بە وقت محلی بە روستاهای ساری تپە و وطنیە حومە کرکوک حملە کردند و نیروهای آسایش و پیشمرگ در منطقە با آنها درگیر شدند.
سرحد قادر مسئول نیروهای پلیس شهر و مناطق حومە کرکوک در گفتگو با خبرگزاری فرات اعلام کرد کە مابین نیروهای آنها با تبهکاران داعش درگیری در جریان است. بە گفتە وی ٥ تبهکار در این درگیریها از پای درآمدەاند. هواپیماهای جنگندە نیروهای ائتلاف ضدداعش هم بر آسمان منطقە درگیری بە پرواز درآمدەاند.
اعلام شد کە نیروهای امنیتی ساکنان هر دو روستای مذکور را از خانە و کاشانە خود خارج کردەاندو آنها را بە مکان امن منتقل کردەاند.
درگیری در داخل روستاها با تبهکاران ادامە دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر