سه‌شنبه، آبان ۰۴، ۱۳۹۵

گلتن کشاناک و فرهاد آنلی بازداشت شدند + [عکس]

گلتن کشاناک و فرهاد آنلی، روسای مشترک شهرداری کلان‌شهر آمد از سوی تبهکاران پلیس ترکیە بازداشت شدند. اعلام شد کە حکم بازداشت آنها بە اتهام رابطە با پ.ک.ک صادر شدە است.
پس از بازداشت کشاناک و آنلی تبهکاران پلیس بە ساختمان شهرداری یورش بردند. گزارشها از محاصرە شهرداری کلان شهر آمد با خودروهای زرهی و نفربر سخن بە میان آوردەاند.
در تازەترین گزارش از مقابل شهرداری آمد، اعلام شد کە هر کدام از فلکناز اوجا، نمایندە شهر آمد از حزب دمکراتیک خلقها در مجلس ترکیە و احمد اوزمان رئیس بنیاد حقوق بشر آمد بە محل آمدەاند.
حوالی ساختمان شهرداری آمد مملو از خلق شدە است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر