سه‌شنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۹۶

ه.پ.گ از کشتە شدن ۱۸ نظامی ارتش ترکیە در عملیات گریلایی خبر داد

مرکز اطلاع رسانی نیروهای مدافع خلق با صدور اطلاعیەای از عملیات نیروهای خود در مناطق جولمرگ، بدلیس و چولگ علیە ارتش ترکیە و کشتن شدن ۱۸ نظامی خبر دادە است
در اطلاعیە ه.پ.گ آمدە است:
در جولمرگ ۱۷ نظامی بە هلاکت رسیدند
ساعت ۴ روز ۲۹ ماە مە (۸ خرداد) تک تیراندازان ما دو نظامی ترکیە را در تپە شهید رحیمە در عرصە اورامار حومە گَور کشتند.
ساعت ۸:۴۰ همین روز نیروهای ما عملیات همزمان را از سە محور علیە نظامیان ارتش ترکیە در تپە شهید علیشر منطقە گَور آغاز کردند. در نتیجە این عملیات گریلایی از محور اول ۹ نظامی ترکیە کشتە شدند. در دو جهت دیگر هم شش نظامی ترکیە از پای درآمدند. در مجموع در این عملیات ۱۵ نظامی ترکیە کشتە شدند و یکی از رفقای ما بە ‌شهادت رسید.
ساعت ۱۴:۴۵ روز ۲۹ ماە مە (۸ خرداد) نیروهای ما با اسلحەهای سنگین نیروهای ارتش اشغالگر ترکیە در تپە چتە منطقە شمزینان را هدف حملات راکتی و خمپارەای قرار دادند. از تعداد کشتە و زخمی‌های ارتش ترکیە خبر موثقی در دست نیست.
عملیات مخفیانە در چولگ
ساعت ۲۰ روز ۲۸ ماە مە (۷ خرداد) نیروهای یژاستار [گریلاهای زن] یکی از یگانهای مخفیانە ارتش ترکیە را تحت نظر قرار دادە و بە آنان حملە کردند. از تعداد تلفات نظامیان دشمن خبر موثقی در دست نیست.
عملیات گریلایی در بدلیس
ساعت ۱۶ روز ۲۶ ماە مە (۵ خرداد) میان نیروهای ما و نظامیان ترکیە در حوالی پل پاپزنخ منطقە بدلیس درگیری روی داد. در این درگیری یکی از نظامیان ترکیە کشتە شد. یکی از رفقای ما با کد سازمانی "زانا" در این درگیری قهرمانانە جنگیدە و بە شهادت رسید.

شناسنامە گریلای جانباختە در بدلیس از این قرار است:"


موسا آرگش با کد سازمانی "زانا بریتان"، محل تولد:الیح، زمان و مکان شهادت: ۲۶ ماە مە ۲۰۱۷/ بدلیس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر