یکشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۹۶

ادامە بازداشت‌های خود سرانە در کُردستان + اسامی

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات و سپاه پاسداران ایران طی روزهای گذشتە اقدام بە بازداشت گستردە شهروندان کورد کردەاند.
این شهروندان کُرد بە اتهام همکاری با گروه‌های سلفی و وهابی و پس از حملە بە ساختمان مجلس ایران از سوی ۆناصر وابستە بە داعش بازداشت شدەاند.

رسانەهای وابستە بە اطلاعات شمار بازداشت شدەگان را بیش از ٨٠ تن اعلام کردەاند، اما بە گفتە منابع موثق، این آمار خیلی بیشتر از اینها می‌باشد.

هویت احراز شدە تعدادی از افراد بازداشت شدە برای (هەنگاو) بە شرح زیر می‌باشد؛

١_ فرمان مظفری فرزند رحمان اهل روانسر

٢_ فاروق مظفری فرزندن رحمان اهل روانسر

٣_ بهمن غلامی اهل روانسر

٤_ علی عزیزی اهل جوانرود

٥_ ماکوان احمدی اهل پاوە

٦_ یوسف بهرامی فرزند امین و اهل پاوە

٧_ یاسر حسن‌زادە فرزند مولود و اهل پاوە

٨_ آوارە اهل سردست

٩_ صلاح اهل سردشت

١٠_ عبدالقادر اهل سردشت

١١_ نعمان آذری ٣٢ ، فرزند محمود و اهل نوسود

بە گفتە یک منبع موثق، طی سە روز گذشتە بیش از ١٠٠ شهروند کُرد در شهرهای ارومیە، بوکان، سردشت، پیرانشهر، سنە(سنندج)، روانسر، ثلاث باباجانی، جوانرود و پاوە از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

این افراد بە اتهام همکاری با گروهای وهابی بازداشت و بە گفتە شاهدان عینی در حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتەاند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر