جستجوی این وبلاگ

جمعه، تیر ۲۳، ۱۳۹۶

آغاز گفتگوی مستقیم پارتی و جنبش تغییر بعد از بازگشت مسعود بارزانی به کوردستان

یکی ازکادرهای رهبری پارت دمکرات کوردستان ایران اعلام کرد که بعد از بازگشت بارزانی به کوردستان، گفتگوی مستقیم پارتی و جنبش تغییر آغاز خواهد شد.
دکتر آراس میرخان، از کادرهای رهبری پارتی طی سخنانی به (باس‌نیوز) اعلام کرد: "بعد از بازگشت مسعود بارزانی، ریاست اقلیم کوردستان از خارج به کوردستان، گفتگوی مستقیم پارتی و جنبش تغییر آغاز خواهد شد."
وی در ادامه تاکید کرد که گفتگو و مذاکره مستقیم جنبش تغییر و پارتی بهترین راه حل است و با بازگشت مسعود بارزانی گفتگوی مستقیم با جنبش آغاز خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت که جنبش تغییر نیز خواستار گفتگو مستقیم است زیرا در این نشستها می‌توانند تمام موضوعات را بطور علنی مطرح نمایند.