جستجوی این وبلاگ

شنبه، تیر ۲۴، ۱۳۹۶

پیام تسلیت به خانواده و هم رزمان کاک رحمان نجات

با کمال تاسف رفیق رحمان نجات یکی از مسئولین حزب کمونیست ایران و کومه له در اثر گلوله ای که تصادفی از اسلحه کمری خودش شلیک شد جان عزیزش را گرفت.
جانبختن رفیق رحمان نجات عدالت خواه بزرگ روژهلاتی را به رهبری حزب کمونیست ایران، کومه له و همه عدالت خواهان بخصوص خانواده نجات تسلیت می گویم و خود را در غم از دست دادن این مبارز بزرگ شریک می دانم.

کوردستان نیوز ...شهریار ایازی 
آلمان 14.07.2017