جستجوی این وبلاگ

دوشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۶

مسعود بارزانی: ملت کرد شکست نخورد اما دچار خیانت شد

مسعود بارزانی، امروز یکشنبە ٥آذرماه، در دیدار با شورای رهبری، مسئولان حزبی و اداری عضو پارت دمکرات کردستان در استان کرکوک، ضمن ابراز همدردی با آنان کە درپی رخدادهای بعد از حملە حشد الشعبی آوارە شدەاند، گفت: شما همیشە در راستای عزت کردستان از هیچگونه بذل و بخششی دریغ نکردەاید. 
آقای بارزانی با اشارە بە رویدادهای بعد از برگزاری همە‌پرسی استقلال کرستان در کرکوک و مناطق کردستانی خارج از اداره اقلیم کردستان، گفت: مردم کردستان شکست نخوردە، بلکە مورد خیانت قرار گرفت. زمانی باید از شکست سخن گفت کە ارادە مردم شکست خوردە باشد.

آقای بارزانی با اشارە دلایل حملە بە کردستان از سوی دولت مرکزی، گفت: این شرایط بە خاطر برگزاری همە‌پرسی ایجاد نشد، بلکە پیشتر در بغداد قصد حملە بە کردستان را در سر داشتند. اگر همە‌پرسی هم برگزار نمی‌شد، آنان علیە کرکوک توطئه بە توطئەچنی پرداختە بودند.

بارزانی در ادامە گفت: همەپرسی استقلال کردستان تصمیم درستی بود و مردم کردستان می‌دانستند کە می‌بایست خیلی زودتر همەپرسی برگزار می‌گردید. هیچ قانون و دولت و قدرتی نمی‌تواند نتیجە این همه‌پرسی را باطل کند. آنچە برای این دستاورد عظیم مشکل‌ ایجاد کرد، خیانت گروهی بود کە بە مردم کردستان پشت کردە و کرکوک را فروختند. اگر این خیانت نبود، اکنون کردستان در موقعیت دیگری قرار داشت.

بارزانی همچنین گفت: با خیانت، تجاوز و تحمیل قدرت و زور اسلحه نمی‌توان شناسنامە کرکوک و مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم کردستان را تغییر داد. ما همیشە گفتە‌ایم باید کرکوک بە نمونە همزیستی مسالمت‌آمیز همە ساکنان آن تبدیل شود.

بارزانی در پایان ضمن قدردانی از مقاومت مردم کردستان، از هموطنان خواست با ارادە و امیدی محکم مقامت نماید و گفت: شرایط کنونی موقتی و گذراست و بەزودی از آن عبور خواهیم کرد.