جستجوی این وبلاگ

شنبه، تیر ۱۷، ۱۳۹۶

حدکا: اکنون فرصت تاریخی برای استقلال کوردستان است

معاون دبیرکل حزب دمکرات کوردستان ایران (حدکا) اعلام می‌کند کە فرصتی تاریخی برای استقلال جنوب کوردستان پیش رو می‌باشد.
حسن شرفی، معاون دبیرکل حزب دمکرات کوردستان ایران در حاشیە سمیناری کە بە مناسبت سالروز ترور د. عبدالرحمن قاسملو در شهر هولیر برگزار شد، بە شبکە تلویزیونی (کوردستان ٢٤) اعلام کرد کە برگزاری همەپرسی برای استقلال کوردستان تصمیمی تاریخی و میهنی و فرصتی تاریخی را برای استقلال کوردستان فراهم کردە است.
شرفی از تمامی شهروندان کورد بە ویژە ساکنین جنوب کوردستان در خواست می‌کند کە از استقلال کوردستان حمایت و نگذارند کە هیچ چیزی مانع حضور آنها در همەپرسی برای استقلال کوردستان شود.
همەپرسی برای استقلال کوردستان روز سوم مهرماه امسال در اقلیم کوردستان و مناطق کوردستانی خارج از ادارە حکومت اقلیم ازجملە کرکوک، خانقین، شنگال و... برگزار خواهد شد.